พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท
ข่าวบันเทิง

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง

พระที่นั่งสุทไธ สวรรย์ปราสาท
พระที่นั่งสุทไธ สวรรย์ปราสาท

พระที่นั่งสุทไธ สวรรย์ปราสาท การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นสีหบัญชรเดียวกับรัชกาลที่ 9 

เมื่อย้อนไป พระที่นั่งสุทไธ สวรรย์ปราสาท เมื่อปี 69 

ย้อนเวลาไปเมื่อ 69 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลภายหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

จาก ข้อมูล และภาพ หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม ที่รวบรวมไว้ นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ตราตรึงใจหลายคน เพราะการเสด็จออก “#สีหบัญชร” ที่มีระเบียงยื่นออกไป เป็นพระที่นั่งที่ติดริมกำแพง พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ถือเป็นธรรมเนียมใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชวงศ์ไทย