ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงาน เปิดสอนคนครัวบนเรือสำราญ รายได้ 90,000 บาท

 

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ของประเทศไทย  เดิมคือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ตอนนี้ได้มีการอบรมหลักสูตร  ทำอาหาร บนเรือสำราญ  ตอนนี้ บนเรือสำราญ กำลังต้องการ พ่อครัว  แม่ครัว บนเรือสำราญ เป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า คนครัวบนเรือเป็นตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการต้องการบุคคลเข้าทำงานสูงมาก อีกทั้งเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยว และต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

คนที่ทำงานบนเรื่อ  และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ มีแรงจูงใจมาจากรายได้ที่สูงมาก หากเป็นการเดินเรือระหว่างประเทศ จะมีรายได้ตั้งแต่ 40,000-90,000 บาทต่อเดือน เป็นตัวเลขที่สูงมาก

ทั้งนี้ทางกรมได้มีการอบรมาแล้วหลายรุ่น และทุกรุ่นได้รับความสนใจและ ได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงดำเนินการจัดอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือขึ้น โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ จึงประกาศรับ สมัครอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อีก 2 รุ่น กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 17 – 22 กันยายน 2562 ระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง