ข่าวเศรษฐกิจ

ประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอกระทรวงการคลังเก็บภาษี เฟสบุ๊ค ไลน์ เหตุทำเศรษฐกิจพัง

ประชาธิปัตย์

ประชาธิปัตย์ เตรีมทำเรื่องเสนอกระทรวงการคลัง  เพื่อนปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษี ให้ กับบริษัทต่างประเทศ  ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย  แต่รายได้กลับไม่ได้ กระจาย สู่ ประชาชนระดับ รากหญ้า ไม่มีภาษีนำเข้าประเทศ

วันนี้ นาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหน้า  ปริญญ์ พานิชภักดิ์  เปิดเผยว่า  ประเทศไทย ต้องมีการปรับโครงสร้าง ภาษี ให้กับบริษัทต่างประเทศ ที่เข้ามาหารายได้ให้กับประเทศของเขา เนื่องจากเข้ามาแล้วหาผลประโยชน์ในไทย  โดย ประเทศไทย ต้องประสบปัณหา ภาวะ วิกฤติต่างๆ ด้วยการเจ้ามาของ เฟสบุ๊ค ไลน์ กูเกิ้ล รวมไป ธุรกิจ การท่องเที่ยวด้วย

โดยที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้มีการจัดจัดเก็บภาษี จนเกิดความเลื่อมล้ำ ในยุคนี้ โดย รายได้ ไม่เข้ามาสู่ประเทศ จึงได้ เตรียมมีการเสนอว่าให้การ ที่มีรายได้เข้ามาแบบนี้ ควรที่จะมีการเก็บภาษี โดยขอให้มีการเข้ามาแก้ไขกฎหมายตรงนี้