ธกส
ข่าวการเมือง

ธ.ก.ส. แก้หนี้ ยืดจ่าย 20 ปี-ปลดบ่วงผู้สูงวัย

ธ.ก.ส. ลุยแก้หนี้เกษตรกรช่วงพักชำระเงินต้น 3 ปี งัดกลยุทธ์เคาะประตูบ้านเกษตรกรรายตัว เตรียมจำแนกเกษตรกรออกเป็น 5 กลุ่ม ชี้กลุ่มมีปัญหาจะขยายเวลาชำระสูงสุด 20 ปี พร้อมตัดหนี้สูญให้กลุ่มสูงอายุ-ไม่มีทายาท-ทำการเกษตรไม่ไหว ตั้งเป้าคุมเอ็นพีแอลทั้งปีไม่เกิน 4% นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในปีบัญชี 2562 (เม.ย. 62-มี.ค. 63) นี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ 2 ของมาตรการขยายเวลาชำระหนี้เงินต้นเกษตรกร (พักหนี้ 3 ปี) โดยธนาคารได้เตรียมแผนจัดการหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับลูกหนี้ของธนาคาร โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2.9 ล้านราย ทั้งนี้ ได้เข้าคณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส.แล้ว ซึ่งในช่วง 1 ปีนี้จะส่งพนักงานทุกสาขาลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรเป็นรายคน “ปีนี้เป็นปีที่ยังอยู่ในช่วงขยายเวลาพักชำระหนี้ต้นเงิน ดังนั้น ช่วงปีนี้เราจะไปพบเกษตรกรทุกราย โดยใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานนำไปพบเกษตรกร แล้วดูแต่ละรายมีปัญหาตรงไหน หนี้สินที่ขยายเวลาไป 3 ปีต้องจัดการเพิ่มไหม ซึ่งบอร์ดได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้แล้ว โดยลูกหนี้ทุกรายจะต้องถูกสอบทานเรื่องความสามารถในการผลิต และเราตั้งใจว่าเมื่อลูกหนี้ […]